กระดานไวท์บอร์ด WhiteBoard

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ หน้าเดียว 

ขนาด 80*120 ตัวละ 2,000 บาท
ขนาด 120*180 ตัวละ 3,800 บาท
ขนาด 120*200 ตัวละ 4,000 บาท
ขนาด 120*240 ตัวละ 4,100 บาท


กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ขนาด

ขนาด 80*120 ตัวละ 600 บาท
ขนาด 120*180 ตัวละ 1,700 บาท
ขนาด 120*200 ตัวละ 1,800 บาท 
ขนาด 120*240 ตัวละ 2,100 บาท

Visitors: 175,893