กระดานไวท์บอร์ด WhiteBoard

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ หน้าเดียว

ขนาด 80*120 ตัวละ 2,300 บาท
ขนาด 100*160 ตัวละ 3,000 บาท
ขนาด 120*180 ตัวละ 3,800 บาท
ขนาด 120*200 ตัวละ 3,900 บาท
ขนาด 120*240 ตัวละ 4,100 บาท


กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ 2 หน้า

ขนาด 80*120 ตัวละ 2,500 บาท
ขนาด 100*160 ตัวละ 3,200 บาท
ขนาด 120*180 ตัวละ 4,000 บาท
ขนาด 120*200 ตัวละ 4,200 บาท
ขนาด 120*240 ตัวละ 4,500 บาท


กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ขนาด

ขนาด 80*120 ตัวละ 950 บาท
ขนาด 100*160 ตัวละ 1,750บาท
ขนาด 120*180 ตัวละ 1,900 บาท
ขนาด 120*200 ตัวละ 2,200 บาท
ขนาด 120*240 ตัวละ 2,500 บาท

Visitors: 182,557