โต๊ะพับและเก้าอี้ให้เช่า

ให้เช่า โต๊ะพับ โต๊ะพับอเนกประสงค์  เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้เลคเชอร์

 

 

 

 โต๊ะพับหน้าขาวให้เช่า

-ขนาด 45x120 ค่าเช่า 120 บาท/วัน เดือนละ 500 บาท

ขนาด 45x150 ค่าเช่า 120 บาท/วัน เดือนละ 650 บาท

- ขนาด 45x180 ค่าเช่า 150 บาท/วัน เดือนละ 700 บาท

ขนาด 60x120 ค่าเช่า 120 บาท/วัน เดือนละ 550 บาท

ขนาด 60x150 ค่าเช่า 150 บาท/วัน เดือนละ 700 บาท

ขนาด 60x180 ค่าเช่า 200 บาท/วัน เดือนละ 850 บาท

- ขนาด 75x120 ค่าเช่า 120 บาท/วัน เดือนละ 650 บาท

- ขนาด 75x150 ค่าเช่า 150 บาท/วัน เดือนละ 750 บาท

- ขนาด 75x180 ค่าเช่า 200 บาท/วัน เดือนละ 950 บาท

 

เก้าอี้เลคเชอร์ให้เช่า

ให้เช่าวันละ 180 บาท

เช่า 2 วัน 290 บาท

เช่า 3 วัน 350 บาท

เช่า 4 วันขึ้นไป ค่าเช่า 350-600 บาท

ราคาเช่าและค่าขนส่ง ขึ้นอยู่กับจำนวน

 

 

 ให้เช่าเก้าอี้โพลีเลคเชอร์  

ค่าเช่า 180 บาท/วัน 

ค่าเช่า 2 วัน เป็นเงิน 290 บาท

ค่าเช่า 1 เดือน เป็นเงิน 500 บาท

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 175,894