โต๊ะโรงอาหาร

ผลิตและจำหน่าย โต๊ะโรงอาหาร ราคาส่ง จากโรงงานผลิต  

สั่ง 5 ชุดขึ้นไปมีส่วนลดเพิ่ม

ราคาปลีก ส่ง มีบริการส่งทั่วประเทศฟรีหรือคิดตามระยะทาง

 

 

  โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ล เคลือบเมลามีนสีขาว

 โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ 

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,400 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 2,990 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,490 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,690 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,490 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,790 บาท

 

 

 

  2.โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ลเคลือบผิวด้วย โฟเมก้าขาว

โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,700 บาท

 

 โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,290 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 60*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,790 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,990 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 75*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,790 บาท

 

 โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 75*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,190 บาท

 

3.โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หนา19 มิล ปิดทับด้วยฟอเมก้าขาว

 โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

 

โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม

 พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,900 บาท

 

โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,490 บาท

 

โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,990 บาท

 

 โต๊ะโรงอาหารไม้อัดหน้าขาวขนาด75*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3,190 บาท

 

โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,990 บาท

 

 โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,600 บาท

 

 4.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ม้านั่งยาว 2 ตัว (ไม้สยาแดง) 

โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

หน้าโต๊ะทำด้วยไม้สะหยาพ่นสีน้ำมัน

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,890 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,590 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,390 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3,290 บาท

 

 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 4,390 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*180*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 5,290 บาท

 

 

  5.โต๊ะโรงอาหารเมลามีน เก้าอี้ไม้ระแนง 

 โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

 หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ฟอเมก้า เก้าอี้ทำด้วยไม้สหยาพ่นสีน้ำมัน 

 

 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,690 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,190 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,890 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,790 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,890 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*180*75 ซม

 พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,790 บาท

 

 6.โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง 

โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ยาง  

โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,890 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,590 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาว ขนาด 60*180*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,390 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม

 พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3,290 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 4,390 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 5,290 บาท

 

 

 

 

 

 7.โต๊ะอาหารไม้เต็ง 

โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

 หน้าโต๊ะทำด้วยไม้เต็งเคลือบเลคเก้อร์

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 6,400 บาท

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 6,990 บาท

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 7,490 บาท

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 6,690 บาท

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 7,490 บาท

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 7,790 บาท

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*240*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*240*45 ซม ราคา 8,690 บาท

  โต๊ะโรงอาหารไม้เมลามีนสีขาว 

โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

โต๊ะโรงอาหารฟอเมก้าขาว 75*180*75 ซม. ราคา 1,600 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง 

 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม ราคา 1,600 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม ราคา 1,900 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*180*75 ซม ราคา 2,300 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม ราคา 1,900 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,300 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม ราคา 2,600 บาท

  โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง 

 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*120*75 ซม ราคา 1,600 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*150*75 ซม ราคา 1,900 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*180*75 ซม ราคา 2,300 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*120*75 ซม ราคา 1,900 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,300 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*180*75 ซม ราคา 2,600 บาท

 11.ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ปาร์ติเกิ้ล

โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ 

 

ม้านั่งโรงอาหารไม้เมลามีนสีขาว ขนาด 30x120x45 cm. ราคา 950  บาท

ม้านั่งโรงอาหารไม้เมลามีนสีขาว ขนาด 30x150x45 cm. ราคา 1000  บาท

ม้านั่งโรงอาหารไม้เมลามีนสีขาว ขนาด 30x180x45 cm. ราคา 1,100  บาท

 10. ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง 

 

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 30x120x45 cm. ราคา  1,200 บาท

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 30x150x45 cm. ราคา  1,400 บาท

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 30x180x45 cm. ราคา 1,500 บาท

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 171,773